Bericht van bestuur

Heroverweging coronabeleid

10 Dec 2021

Bericht van bestuur

Van verschillende kanten hebben we vragen gehad over de mogelijkheid om overdag te trainen.

Daarnaast heeft de technische commissie een verzoek tot heroverweging van het beleid, zoals gecommuniceerd op 28 november, bij het bestuur neergelegd, met als belangrijk argument dat het sportieve verschil met andere verenigingen als het gevolg van dit beleid toeneemt. Het bestuur neemt de input vanuit de leden en technische commissie zeer serieus en heeft daarom het beleid grondig heroverwogen. Daarbij is het bestuur unaniem tot de conclusie gekomen dat het huidige beleid niet gewijzigd kan worden. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze vereniging moet in onze optiek nu boven het sportieve belang worden gesteld, hoe lastig het ook is. Mochten de nationale maatregelen bij  de aanstaande persconferentie verlengd worden, zal dit beleid binnen onze vereniging voortgezet worden. We rekenen op jullie begrip.