Voor wat hoort wat...

Contributie PQV seizoen 2021-2022:

Beste volleyballers,

Hierbij weer een berichtje van de penningmeesters!
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 september 2022 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

   Contributies 2022-2023

     Senioren

€ 262,50

    Jeugd A

€ 197,50

    Jeugd B

€ 172,50

    Jeugd C

€ 157,50

    Jeugd D/E (mini's)

€ 127,50

    Recreanten Competitie

€ 182,50

    Recreanten (overige)

€ 137,50


Er is gekozen voor een lichte stijging van de contributie, dit zodat we mee kunnen gaan in de jaarlijkse verhoging van de zaalhuur. Tijdens de ALV hebben de aanwezige leden hiermee ingestemd.

Mocht je nog een nieuw spelersshirt nodig hebben? Het shirt met PQV logo kun je aanschaffen bij Petra Hartsuiker (dames 2). De kosten zullen worden meegenomen in de contributie.

De kosten zijn als volgt:

Kosten kleding

Shirt met PQV logo inclusief rugnummer

€ 50,00

 

Veel volleybalplezier!

Groet,

Petra Hartsuiker en Marianne van den Berg-Moerman

 

PQV doet mee met de actie Kindpakket van de gemeente Westland
Het Kindpakket is een idee van de gemeente Westland. Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.  Jouw gemeente vindt het belangrijk dat jij mee kan doen aan leuke dingen zoals sporten, schoolreis, of  naar muziekles. De gemeente Westland helpt gezinnen die geen of weinig geld hebben voor leuke dingen. Je ouder(s) of verzorger(s) kunnen het Kindpakket voor jou aanvragen zodat jij kunt meedoen. Ouders kunnen samen met hun kind(eren) zelf bepalen welke onderdelen zij van het Kindpakket willen gebruiken. Via “Doen” kiest het kind voor sport, muziek, dans of toneel. Het kind kan één activiteit per jaar  kiezen. Ouders hoeven zelf niets te betalen. Kindpakket Westland betaalt rechtstreeks aan de vereniging of organisatie. Direct na inschrijving betaalt Kindpakket 50% van de lidmaatschapskosten. Na een half jaar vraagt Kindpakket of het kind nog meedoet aan de activiteit. Als dit zo is, wordt het resterende bedrag betaald.

Reiskosten naar uitwedstrijden
Seniorenteams regelen het reizen en de reiskosten onderling. Bij jeugdteams helpen ouders met het rijden naar wedstrijden buiten de woonplaats. Elke ouder komt ongeveer 4x per jaar aan de beurt.

Kleding (shirt, trainingspak, tas, etc.)

Voor kleding gelden binnen PQV Pijl Solutions de onderstaande regels (HHR art. 12.1).
- Bij deelname aan door de NeVoBo georganiseerde wedstrijden en/of toernooien zijn leden verplicht een clubtenue te dragen.
- Het verplichte clubtenue bestaat op dit moment uit een zwarte broek en het voorgeschreven shirt (zijn al voorzien van rugnummers).
- De A, B- en C-jeugd beschikken zoveel mogelijk over een trainingspak per team. - Het bestuur kan besluiten binnen de vereniging verschillende tenues te
hanteren.
- Advies en inlichtingen omtrent het clubtenue (shirt, broek en trainingspakken) worden door het bestuur verstrekt.
In praktische zin komt dat op het volgende neer:
a. Alle competitiespelende senioren en A-, B- en C-jeugd dienen een clubtenue aan te schaffen.
b. De D-jeugd (mini’s) krijgen voor het spelen van wedstrijden een clubtenue in bruikleen.
c. Aan sommige jeugdteams worden door de vereniging (gesponsorde) trainingspakken ter beschikking gesteld. De gebruiker ervan is verantwoordelijk voor het volgens voorschrift wassen en drogen van de kleding. Schade aan de kleding komt in principe voor rekening van de speler, tenzij blijkt dat de schade buiten de schuld van de speler is ontstaan.
d. Door de vereniging ter beschikking gestelde kleding blijft eigendom van de vereniging.