02 Oct 2022

Contributie en ALV stukje

Hierbij weer een berichtje van de penningmeesters!

Beste volleyballers,

Hierbij weer een berichtje van de penningmeesters!
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 september 2022 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

   Contributies 2022-2023

     Senioren

€ 262,50

    Jeugd A

€ 197,50

    Jeugd B

€ 172,50

    Jeugd C

€ 157,50

    Jeugd D/E (mini's)

€ 127,50

    Recreanten Competitie

€ 182,50

    Recreanten (overige)

€ 137,50


PQV heeft het afgelopen jaar nog Coronasteun ontvangen, waardoor we niet negatief zijn geëindigd. Toch is er gekozen voor het verhogen van de eerder vastgestelde contributie. We hebben door de extra ontvangen gelden vanuit de gemeente daarom wel besloten dat het om een kleine stijging van de contributie gaat van €2,50 per lid. De stijging is nodig vanwege de jaarlijkse verhoging van de zaalhuur en de fors stijgende energieprijzen, die zullen worden doorberekend aan de club.
Tijdens de ALV hebben de aanwezige leden hiermee ingestemd.

Mocht je nog een nieuw spelersshirt nodig hebben? Het shirt met PQV logo kun je aanschaffen bij Petra Hartsuiker (dames 2). De kosten zullen worden meegenomen in de contributie.

De kosten zijn als volgt:

Kosten kleding

Shirt met PQV logo inclusief rugnummer

€ 50,00

 

Dus houd je mail in de gaten……want de contributiefactuur komt er binnenkort weer aan!
Ben jij de eerste die de contributie heeft overgemaakt, dan ontvang jij een PQV sleutelhanger!

Veel volleybalplezier!

Groet,

Petra Hartsuiker en Marianne van den Berg-Moerman