Notulen ALV

dinsdag 14 september 2021

15 Sep 2021

Notulen ALV

Op dinsdag 14 september vond de algemene leden vergadering (ALV) plaats. Ferdy opende de vergadering iets over 20.00 uur. Het seizoen 2021 / 2022 is een bijzonder seizoen, namelijk de herstart van de volleybalcompetitie.

De samenstelling bestuur voor seizoen 2021 / 2022: 

 • Voorzitter: Ferdy van Geest en Erik van Geest 
 • Penningmeester: Marianne v/d Berg en Petra Hartsuiker 
 • Wedstrijdzaken: Gerard Scholtes 
 • Secretaris: Joyce van Schie 
 • Jeugdzaken: Vacant 

Willem van Vliet is officieel gestopt als Jeugdcoördinator. Willem is bedankt voor zijn jaren van inzet voor de vereniging en in het bijzonder voor de jeugd.  

De functie van Jeugdcoördinator is vacant. Mocht je interesse hebben in de functie van Jeugdcoördinator meldt je aan bij één van de bestuursleden (evt een duo functie is ook mogelijk).  

Financiën / contributie:  

Gezien het feit dat we afgelopen seizoen geen wedstrijden zijn gespeeld en nauwelijks is getraind maar de leden wel de volledige contributie hebben betaald is er voor gekozen om de leden een korting te geven op de contributie van het aankomende seizoen.  

Tijdens de ALV werden er twee voorstellen gedaan betreffende de korting op de contributie; 

 • Ieder lid krijgt korting op de contributie, ook degene die zijn gestopt krijgen de korting terug gestoord.  
 • Ieder lid krijgt korting op de contributie, maar degene die zijn gestopt krijgen minder geld terug. 

Er is door de aanwezige gekozen voor de eerste optie. Iedereen krijgt korting op de contributie en de leden die zijn gestopt krijgen dezelfde korting terug gestoord.  

De contributie zal in eerste instantie worden verhoogd, dit heeft onder andere te maken met de verhoging van de zaalhuur en het feit dat we geen hoofdsponsor hebben en hierdoor inkomsten missen. Tevens zal de factuur van de contributie in september al worden verstuurd.  

Sponsor: 

Op dit moment hebben we geen hoofdsponsor, er wordt uiteraard gezocht naar een nieuwe sponsor.  

Technische Commissie: 

Dit jaar was de teamindeling weer een moeilijk puzzel, voornamelijk de indeling van de damesteams was lastig, dit had voornamelijk te maken met een groot aantal afmeldingen onder de damesteams. De herenteams zijn gelijk gebleven.  

De recreanten zijn nog op zoek dames, dus mocht je iemand weten die het leuk zou vinden om recreatief in competitieverband te volleyballen (maandagavond), meld je aan bij de secretaris.  

Dit seizoen zullen we gaan starten met; 

 • 3 herenteams 
 • 2 damesteams 
 • Recreantenteams competitie  
 • Jeugd: Jongens A1, Meisjes B1, Meisjes C1 en 1 mini team. 

De technische commissie werd bedankt voor de inzet.  

Website:  

Tijdens de startdag (11 september) is de nieuwe website gepresenteerd. Op dit moment zitten we in een overgangsfase van de nieuwsflits naar de website. Het is de bedoeling dat de nieuwsflits komt te vervallen en dat al het nieuws op de website terug te lezen is.  

De website is: https://www.pqv-volleybal.nl/  

Er wordt nog naar leden gezocht die het leuk vinden om te helpen om de website te onderhouden en te voorzien van nieuwsberichten.  

De vergadering werd om 21.30 uur afgesloten.