Opzeggen

Opzeggingen en contributievermindering

Weet je het zeker?

Een lidmaatschap duurt van 1 juli tot en met 30 juni. Je blijft lid tot wij een opzegging via de mail hebben ontvangen.

Mocht je je lidmaatschap van PQV Pijl solutions willen opzeggen, doe dat dan s.v.p. voor 1 juni van het lopende jaar. Hoezeer wij het ook betreuren als leden hun lidmaatschap opzeggen, willen we dat graag voor 1 juni weten zodat de Technische Commissie hier rekening mee kan houden met de opgave van de teams aan de NeVoBo en met de voorlopige teamindeling. Afmelden moet per e-mail bij de secretaris (secretaris@pqv-volleybal.nl) met een kopie aan de ledenadministratie (ledenadministratie@pqv-volleybal.nl).

Ontvangen wij de opzegging na 1 juni dan dient de volledige contributie voor het daaropvolgende seizoen te worden betaald. Alleen in zeer bijzondere situaties kan het bestuur overgaan tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de contributie.