Samenvatting verenigingsenquete

07 May 2023

Samenvatting verenigingsenquete

Aan het eind van het seizoen wordt er door het bestuur geïnventariseerd wat er zo al leeft binnen de vereniging door middel van de verenigingsenquête. Tevens is het een terugblik op het afgelopen seizoen. Er zijn 35 enquêtes ontvangen, waarvoor dank!

Over het algemeen hebben de meeste leden een goed seizoen achter de rug, er werd lekker gespeeld en getraind.

Uit de enquête is naar voren gekomen dat vooral de vloer en de kleedkamers/toilet als niet schoon worden ervaren. Dit is gecommuniceerd aan de beheerders van de verschillende hallen. Specifieke tips over de gebruikte materialen zullen bekeken worden en eventueel opgepakt.

De verschillende commissies en de functie van het bestuur worden volgens de meeste leden naar tevredenheid ingevuld. Er wordt wel aangegeven dat het vaak wel de zelfde leden zijn die iets doen voor de vereniging. Graag zouden de leden dit anders zien.  

De communicatie betreft de start en einde van het seizoen en andere activiteiten kan beter en eerder gecommuniceerd worden. Dit is iets wat het bestuur zich aanrekent en zal hier het aankomend seizoen rekening mee houden.

De meeste leden hebben aangegeven zich redelijk tot goed betrokken te voelen tot de vereniging. Dit ervaart het bestuur als positief.

Ledenwerving zal dit jaar wederom weer een punt van aandacht zijn en dan specifieke aandacht voor de jeugd.

Een aantal leden hebben via de enquête aangegeven iets te willen betekenen voor de vereniging. Waarvoor dank!