Samenvatting Verenigingsenquete

09 Jun 2024

Samenvatting Verenigingsenquete

Samenvatting verenigingsenquête. Aan het einde van het seizoen wordt er door het bestuur geïnventariseerd wat er zo al leeft in de vereniging door middel van de verenigingsenquête. Tevens is het een terugblik op het afgelopen seizoen. Er zijn 40 enquêtes ontvangen, waarvoor dank.

 

Uit de enquête kan worden opgemaakt dat de meeste leden met plezier gespeeld en getraind hebben.

Onder de leden is onvrede over de hal in Kwintsheul en met name de vloer en de sanitaire voorzieningen. Hier zijn wij als bestuur al een langere tijd mee bezig. Verder zal er gekeken worden naar het materiaal. Er zijn in de enquête een aantal tips genoemd, hier zal naar gekeken worden.

De leden zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop het bestuur en de verschillende commissies hun functie invult. Bij sommige leden is de taakbeschrijving van de verschillende bestuursfuncties en commissies niet geheel duidelijk. Er wordt binnen het bestuur overlegd hoe we hier verduidelijking aan kunnen geven.

Tevens komt uit de enquête naar voren dat de communicatie verbeterd is ten opzichte van voorgaande jaren. Uiteraard zal communicatie een punt van aandacht zijn en blijven.

Nogmaals bedankt voor het invullen van de enquête! Elke enquête is gelezen en er zal naar alle feedback, tips en tops gekeken worden