07 Nov 2021

Uit de bestuurskamer

Op 2 november j.l. is het bestuur bij elkaar gekomen. Belangrijke punten die hier naar voren zijn gekomen:

 

  • Zoals bekend, is vanaf zaterdag 6 november een geldige corona QR code vereist om binnensportaccommodaties te betreden. Dit is ook voor onze vereniging een praktische en logistieke uitdaging. Er zijn gesprekken gaande met alle accommodaties en andere sportverenigingen hoe dit praktisch ingevuld moet worden; wij volgen deze discussies op de voet en zijn actief in deze gesprekken betrokken waar mogelijk. We bekijken momenteel intern ook verschillende mogelijkheden voor controle, waarbij een extra verantwoordelijkheid voor de zaaldienst een veelgenoemde optie is. Houd de komende tijd de gebruikelijke communicatiekanalen (website, email, whatsapp) in de gaten; zodra er nieuws is, zullen we het via deze routes bekend maken.
  • Ondertussen heeft de overgrote meerderheid van de leden hun contributie betaald en we gaan ervanuit dat we de laatste uitstaande contributies snel zullen ontvangen. Daarbij een extra goed bericht: door het weigeren van de korting door meerdere leden, hebben we een financiële meevaller van bijna 1000 euro! We zullen dit geld uiteraard inzetten om verder te investeren in de vereniging. Bedankt allen!
  • De nieuwe website wordt goed gevonden en steeds meer teams sturen hun nieuwsitems in naar ons website-team. Dit wordt zeer gewaardeerd, dus blijf dit vooral doen!
  • We hebben een zeer geslaagde startdag gehad, met veel volleybal en gezelligheid. Omdat we dit jaar ons 50-jarig jubileum vieren, kijken we naar de opties om meer bijzondere activiteiten te organiseren gedurende dit seizoen.
  • Zowel MB1 als JA1 zijn ondertussen met veel enthousiasme twee keer per week aan het trainen. We zijn blij om te zien hoe dit opgepakt wordt en willen de trainers bedanken.
  • We hebben gemerkt dat, na een vreemd seizoen, het ritme wat betreft fluit- en zaaldiensten nog niet helemaal terug is bij iedereen, waardoor sommige teams in de kou komen te staan. Gelukkig kon dit ad hoc opgelost worden door een aantal fantastische vrijwilligers, maar we willen iedereen vragen om scherp te zijn op de fluit- en zaaldiensten, zodat we allemaal met plezier kunnen blijven volleyballen.

 

Namens het bestuur,

Ferdy