25 Jun 2023

Uit de bestuurskamer

Op dinsdag 30 mei hadden we onze periodieke bestuursvergadering.

Van het bestuur
Op dinsdag 30 mei hadden we onze periodieke bestuursvergadering. Deze keer was Nadine namens de Technische Commissie (TC) een deel aanwezig.

Voorlopige teamindeling voor seizoen 2023/2024
Eind mei was op de website door de Technische Commissie (TC) al een voorlopige teamindeling voor seizoen 2023/2024 gepubliceerd. Deze uitkomst kwam na een aantal besprekingen die nodig waren ivm afmeldingen van leden. Helaas gaat het aantal damesteams van huidige drie naar naar twee en hebben zij daardoor wel meer speelsters per team. De heren en recreanten houden het zelfde aantal teams. Bij de jeugd zijn ook wat veranderingen gekomen.

Daarnaast zijn ook inhoud een aantal keer per week van trainingen en trainers besproken, maar daar kunnen we nog niks definitiefs over melden.

Jeugdcommissie: deze wordt een nieuw leven ingeblazen en eind mei was ook al op de website gepubliceerd dat deze nu bestaat uit Manon, Nathalie en Tessa. Zij zijn enthousiast begonnen en hebben al een heleboel ideeën om het voor de jeugd leuk te hebben om te (gaan) volleyballen.

Inspiratiebijeenkomst: op zaterdagmiddag 20 mei was er een seizoensafsluiting bij de Jeu de boules vereniging in De Lier.
Van alle teams waren wel wat spelers aanwezig (totaal ongeveer 30 personen) die zich in het eerste deel van de middag gebogen hebben over vijf stellingen die onze vereniging  behelzen. In het tweede deel werd er met 2 tegen 2 per baan jeu de boules gespeeld en tussendoor wat gedronken met door de snackbar gesponsorde bittergarnituur.

De kern van die stellingen gaat over wat we met zijn allen als leden moeten doen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst genoeg spelers/teams hebben om volleybal te kunnen blijven spelen bij deze vereniging.

Hieronder staan vijf stellingen en een samenvatting van reacties die de aanwezigen opgeschreven hebben. Die reacties waren soms namens meerdere mensen opgeschreven, nadat er eerst in kleine groepjes over gediscussieerd was.

 • Promotie: Onze vereniging verdient meer zichtbaarheid bij het algemene publiek; van ieder team wordt verwacht invulling te geven aan minstens één clinic/openbaar toernooi per seizoen.
 • Eens (allen, 10 x) Oa ‘Ieder team bijdragen, zodat het niet telkens op dezelfde mensen uit komt’. ‘Bij meer hulp kun je meer promotie doen’. ‘Bij feestweek als vereniging of team je laten zien door daar te volleyballen’. ‘De jeugd betrekken door hun zich te laten gelden op Instagram. Daar zijn ze goed in’. ‘Voor scholen eindexamentournooi organiseren. In die klassen is de samenhorigheid groot en die willen na het examen samen chillen’. ‘Voor brugpiepers dit als teambuildingsactiviteit organiseren’.
 • Oneens (niemand)
 • Vereniging: Vrijwilligerswerk is de basis van onze vereniging; daarom wordt van ieder team een vastgestelde minimale hoeveelheid vrijwillige inbreng verwacht (buiten tellen en fluiten).
 • Eens (5 x) allen met onderbouwing.
 • Oneens (2 x) ‘Vragen of iemand vrijwilligerswerk wil doen’. ‘Er moet natuurlijke sfeer hangen waarin iedereen zich moet inzetten, zonder dat dat eigenlijk echt verplicht voelt’.
 • Anders (3 x) ‘Fluiten hoort er wel bij’, ‘Fluiten telt minder zwaar dan bv bestuursfunctie’. ‘Gedeeltelijk mee eens, alleen dan per persoon/individu zien.
 • Sportief: Het sportief belang staat voorop: daarom worden spelers naar hogere teams doorgeplaatst, ook al gaat dit ten koste van lagere teams.
 • Er waren 10 reacties en die varieerden qua beschrijving. Het kwam er in de basis op neer dat we tegenwoordig te weinig teams hebben om hier goed mee om te gaan. ‘Het is lastig om iedereen tevreden te houden in de vereniging’. ‘Voor een gedeelte mee eens. Het moet niet ten koste gaan van een lager team. Wel spelers zo veel mogelijk om hun niveau laten spelen’. ‘Om als vereniging te (willen) kunnen groeien moeten spelers/sters kunnen doorstromen. Anders verlies je ze’. ‘Vanaf 4-6 teams is dit wel mogelijk, zoals in het verleden, en kan je zeggen dat de bovenste 2 teams voor de beste zijn, met mogelijkheid voor talenten om eerst mee te trainen en later mee te spelen’. ‘Volleybal kan juist ook als breedte/gezelligheidssport functioneren. Maar voor jeugd zeker doorgroeimogelijkheden creeëren’.
 • Groei: Op de lange termijn is een gecombineerde Westlandse volleybalvereniging onvermijdelijk en daarom moeten fusie-opties nu actief verkend worden.
 • Eens (1 x) zonder uitleg.
 • Oneens (5 x). ‘Om de terugloop in aantal leden van afgelopen jaren niet door te laten lopen, moeten we meer clinics en andere promotie doen. Daarvoor ontbreekt te veel animo bij de huidige leden. Door samenwerking, geen fusie, kan je dit misschien toch regelen voor meerdere dorpen. Fusie zorgt ervoor de dat je meer tegen ‘eigen’ teams speelt’. ‘Als de focus ligt op jeugd, jeugd, jeugd, dan zou groei moeten komen. 1) Kader aantrekken (urg) 2) Kader opleiden (intern) 3) Jeugd aantrekken 4) Geld insteken 5) Toptrainers opzetten’. ‘Geen fusie, wel intensievere samenwerking om teams compleet te krijgen (met name lagere teams)’.
 • Onduidelijk (3 x). ‘Ben niet tegen fusie, maar wel meerdere speelplekken behouden om de afstand, zeker voor de jeugd, zo klein mogelijk te houden. Zorg dan ook voor verenigingsweekenden om elkaar te ontmoeten’. ‘Verkennen zeker, maar je moet niet fuseren om kader te krijgen. Bij zo’n fusie moet elke club het kader op order hebben om op gelijkwaardig niveau fuseren indien mogelijk’.
 • Jeugd: De jeugd heeft de toekomst, daarom moeten we streven naar een investering van 10% van ons jaarlijks budget in jeugd. Aanvulling: nu is budget 3%; 10% = +/- € 3000,-
 • Eens (6 x). ‘Ja, in elk geval meer. Het is nu elk jaar weer meer moeite om teams te vullen. Dat zal uiteindelijk vanuit een gezonde jeugd moeten komen’. ‘Omdat jongeren deze sport niet kennen vind ik ook dat ze meer reclame moeten maken’. ‘Op scholen (samen met andere verenigingen) clinics geven’. ‘Alleen invulling hiervan is belangrijk’. ‘Eens, maar dan wel de contributie omhoog, zodat het niet ten koste gaat van de andere teams’. ‘Denk dat je met investering in extra clinics, toernooien nieuwe jeugd kan aantrekken. Ook meet posten op insta kan helpen’.
 • Geen vast percentage (4 x). ‘Het gaat vooral om goede ideeën’. ‘Interland + topcompetitie-wedstrijden bezoeken’. ‘Wedstrijden ook op zaterdag, voor een familie-gevoel, maar ook connectie met jeugd die dan de sport ziet’. ‘Eerst plannen, dan het financiële plaatje’.
 • Hoger percentage (1 x). ‘Niet mee eens m.i. 50% investeren in jeugd. Zie mijn opm. over jeugd, jeugd, jeugd bij groei’.

De reacties op bovenstaande stellingen worden door het bestuur en de diverse commissies besproken en opgepakt en wij hopen natuurlijk dat ook de overige leden, want een vereniging zijn we met zijn allen, er zelf ook verder mee gaan, want de algehele conclusie van deze inspiratiedag is dat we ons met zijn allen moeten inzetten om nu en ook in de toekomst te kunnen blijven volleyballen bij een leuke vereniging. Dus mocht je je na bovenstaande inspirerende reacties je deel willen leveren, spreek dan een bestuurslid of je aanvoerder aan.

 

Algemene Ledenvergadering:
op vrijdagavond 8 september houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in Kwintsheul. De uitnodiging daarvoor volgt.
Dit combineren we met een openingsdag van het nieuwe seizoen die door H1 wordt georganiseerd.
Ben jij er ook bij?

Beachvolleybal: vanaf 1 juni kan er weer elke woensdagavond door alle leden (senioren en recreanten) op het strand bij Molenslag in Monster gevolleybald worden. Aanvangstijd 19.30 tot het donker is of je zin hebt om te zwemmen.
Ben jij er ook bij?

 

Sportplaatjesactie Jumbo: komend seizoen kunnen we sparen voor sportplaatjes via Jumbo.
Nieuwe sponsor: Bakkerij van Delft is onze nieuwe sponsor.

 

Daarnaast hebben we het schema van de activiteitenkalender voor het komend seizoen bijgewerkt.

Activiteiten seizoen 2022 - 2023

Activiteit

Activiteit

Organiserend Team

23 Juni 2023

Senioren sportmarathon (In de avond?) - vervallen

H1

Augustus 2023

Beachvolleybaltoernooi (In de avond tijdens Bradelier)

H2

Activiteiten seizoen 2023 - 2024

8 September 2023

Start seizoen / ALV

H1

December 2023

Jeugdsportmarathon

A jeugd

Januari 2024

Nieuwjaar Rijkzwaantoernooi

D1

Januari 2024

Recreantentoernooi

Recreanten

April / maart 2024

Qlympics

H2

April 2024

Koningsspelen

Jeugdcommissie

Juni 2024

Seniorensportmarathon

D2

Aug 2024

Beachvolleybaltoernooi

H3

Met sportieve groet en een fijne zomerperiode/vakantie toegewenst,
Het bestuur