24 Sep 2023

Van de penningmeesters

Hierbij weer een berichtje van de penningmeesters!

Beste volleyballers,

Hierbij weer een berichtje van de penningmeesters! Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 september 2023 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

PQV heeft het afgelopen jaar nog een laatste restant Coronasteun ontvangen, waardoor we niet negatief zijn geëindigd. Op de ALV van vorig seizoen is er gekozen voor het jaarlijks verhogen van de contributie met minimaal €2,50. Dit vanwege de jaarlijkse stijging van de zaalhuur en de fors stijgende energieprijzen, die zullen worden doorberekend aan de club. Tijdens de afgelopen ALV hebben de aanwezige leden ingestemd met het niet verder verhogen van de contributie.

Mocht je nog een nieuw spelersshirt nodig hebben? Het shirt met PQV logo kun je aanschaffen bij Petra Hartsuiker (dames 2). De kosten zullen worden meegenomen in de contributie.

De kosten zijn als volgt:

Kosten kleding

Dus houd je mail in de gaten……want de contributiefactuur komt er binnenkort weer aan! Is jouw team als eerste compleet wat betreft het voldoen van de contributie, da