Huishoudelijk reglement en ALV-stukken

Volleybalvereniging PQV is ontstaan op 30 mei 2013. Bij het ontstaan van de vereniging is het huishoudelijk reglement opgesteld. In het huishoudelijk reglement is informatie te vinden over hoe de vereniging PQV is georganiseerd. Klik op deze link om het reglement te openen: PQV HHR 20150910.pdf.

 

ALV 8 september 2023

Voor de Algemene Ledenvergadering, die op vrijdagavond 8 september plaatsvindt tijdens de startdag, willen we een aantal documenten met jullie delen. Dat zijn de volgende:

Agenda:

PQV Agenda ALV 2023.pdf

 

Begroting/Jaarrekening:

Beschikbaar tijdens de ALV en op aanvraag via penningmeester@pqv-volleybal.nl.

 

Jaarverslagen:

Voorzitter Jaarverslag 2022-2023.pdf

Secretariaat Jaarverslag 2022 - 2023.pdf

Wedstrijdzaken Jaarverslag 2022 - 2023.pdf

 

Notulen ALV 2022:

PQV verslag ALV 2022.pdf